Celosvětové Emergency

MATKA ZEMĚ BOHEMIE

potřebuje vaši péči na všech kontinentech

WEBOVÝ KULÓN

ČERNOKNĚŽNÍKA AUM

ABSOLUTNÍHO BOHA VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA ABSOLUTNO
ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA
HÁBA SOLÚTA AGAPE
ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM
AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA
AILAVYOU

AUMJEHOVY AUMMATRIXE

NEJSVATĚJŠÍ GRÁL 

PLANETA ZEMĚ GAIA - BOHEMIE POTŘEBUJE 

CELOPLANETÁRNĚ ZALÍT.

SLEDUJTE DLOUHODOBÝ TREND VE VYSYCHÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘED LÉTEM:

www.intersucho.cz

DĚKUJEME ZA NÁZORNÉ UVĚDOMĚNÍ INTERSUCHU.CZ.

Přinášíme vám varovný přehled sucha v České Republice, které vážně hrozí kobercové vysychání rostlinstva.

Máme minimální zásoby vody v zemských přepážkách a špatně vážeme vodu z mraků, které chronicky nepřichází od západu, neboť je suché i Německo i Francie.

Není jak zalévat bez povodní, sluneční kruh, který jsme postavili na přesné zalévání L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ v Hradišti na Písku 83, zničili zločinci, kteří psychotronickými popravami a jedy vyhnali majitelku, ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, již v roce 2021. 

Zařízení na zalévání zcela zničili i rozbitím koní na domě.

Potřebujeme obnovit toto místo.

TOTO DÁLE JE VÝVOJ SUCHA V ČESKÉ REPUBLICE NYNÍ od 16.1. 2022 - 17.4. 2022.

Sledujte, které oblasti mají nejméně vody v hloubce. Povrchová voda nestačí zejména pro stromy. Mohli bychom snadno kobercovým vyschnutím přijít o stromy a tím o stín a plochu listů pro vázání vody z mraků.

STROMY A VODA V ZEMSKÝCH PŘEPÁŽKÁCH, KDE NÁM CHYBÍ ASI 3 - 4 METRY (NĚKDE I VÍCE) VODNÍHO SLOUPCE PODZEMNÍCH VODNÍCH ZÁSOB, JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO VÁZÁNÍ MRAKŮ. 

NEŽ VYROSTOU STROMY, TRVÁ TO VÍCE JAK 15 LET, I DÉLE.

V OBLASTI, KDE NEPRŠÍ, JE TĚŽKÉ COKOLI VYPĚSTOVAT.

BEZ ZALÉVÁNÍ TO NENÍ MOŽNÉ.

STROMY V NĚKTERÝCH OBLASTECH JSOU NAVÍC SUFOKOVANÉ PO PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.

A TO HODNĚ.

www.psychotronickyarmageddon.cz

NEJHŮŘE JE NA TOM NEJPRAVDĚPODOBNĚJI PARDUBICKO A OKOLÍ MOMENTÁLNĚ. 

POTŘEBUJE ZALÍT URGENTNĚ. JAKMILE SE ZALIJE, PŘIJDOU MRAKY DO STŘEDU ČESKÉ REPUBLIKY, COŽ JE NEJVÝHODNĚJŠÍ PRO CELOU OBLAST STŘEDNÍ EVROPY.

MUSÍME ZALÍT PARDUBICKO JAKO PRVNÍ.

Všimněte si alarmující stav 27.3. 2022. 

Potom sprchlo jenom málo a nevodíme mraky a jdeme do léta.

POZOR!

NEBEZPEČNÝ STAV PRO KOBERCOVÉ VYSYCHÁNÍ ROSTLINSTVA.

NEMÁME DLOUHODOBĚ SPODNÍ VODU V HLOUBCE 10 - 40CM I NÍŽE. 

TO JE NEBEZPEČNÉ PRO KOBERCOVÉ VYSYCHÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ.

Nevodíme mraky, neboť je suché i Německo a Francie a mraky nepřicházejí chronicky od oceánu ze západu.

naše země byla sufokovaná v psychotronické válce plasmovými generátory a rostlinstvo je sufokované a rychleji může uhynout ve vedrech. Nemá zásoby vody, všimněte si jak změnilo barvu a jak je divně suché. Jedná se o sufokace. Psychotroničtí zločinci vystřelovali z našich rostlin vodu a minerály a spalovali jej faulplasmovými infernacemi, aby mělo škůdce a snadněji vysychalo a neprodukovalo tolik kyslíku.

Nad některými oblastmi byla zapnutá faulplasmová corona, aby nepršelo. Porušuje se pak nad celou oblastí magnetické vázání dešťů.

POTŘEBUJEME NUTNĚ ROZLÍT ŘEKY A DOSTAT NA PEVNINU VÍCE VODY, KTERÁ BY NORMÁLNĚ ODTEKLA. MÁME MALÉ ZÁSOBY V ZEMSKÝCH PŘEPÁŽKÁCH.

V POSLEDNÍCH LETECH NÁM VYSCHLO NĚKOLIK PRAMENŮ V ZEMI.

PŘESTÁVÁ TO BÝT BEZPEČNÉ. NEMŮŽEME PŘIJÍT O ROSTLINSTVO A BYLA BY OBROVSKÁ NEÚRODA.

Na webu se pracuje. 
 Jsme v evolučním vývoji.
TENTO WEB BUDE OBSAHOVAT POKYNY PRO ČESKOU REPUBLIKU 
K CELOPLANETÁRNÍMU ZALÉVÁNÍ.
Pokyny se mohou měnit podle potřeby.
ČEŠI JSOU PRVNÍ A ZALÉVAJÍ POLE Z ŘEK A ŘÍČEK A POTOKŮ, KDE JE DOSTATEČNÝ PRŮTOK VODY, DOKUD NA POLI NIC MOC NEROSTE VYSOKÉHO.
Jakmile pole obroste, pak už se mezi rostlinstvo nedostanete. Potom se zalévají z řek, říček a potoků plochy, kde je nízký porost, a zalévají se stromy a keře z řek, říček a potoků i z vodovodního řádu. Uvědomte si, že to z řek smrdí. 
Proto sebou hýbněte, ať zalijete nyní včas.
ZE STUDEN NEZALÉVEJTE!
NEVYTAHUJTE SPODNÍ VODU STROMŮM.
Nabíráme vodu z břehů, 
kde nemůžeme spadnout do řeky.
Nabíráme, kde není vysoký břeh. 
Nabíráme z mol.
Nabíráme do plastových lahví, které shromažďujeme na větší automobily a vozíme 
k poli, kde jsou další pracovníci a rozlévají systematicky na pole.
Zalité pole se označí jako zalité a zalévá se další pole v oblasti. 
Zaléváme i louky, kde není vysoká tráva, ideálně i u řek, kam mohou lidé sami dojít pěšky procesím.
Vybavte se holínkami a rukavicemi ideálně.
Zalévají všichni povinně stále denně, dokud není dostatek uvědomělých občanů - ZVĚTE DALŠÍ OBČANY, ABY SE PŘIPOJILI, jděte příkladem, zalévejte a vyvěšujte poutač na zalévání všude na domech, kde není. 
Poté zaléváme jednou za 14 dní dvě hodiny v den, kdy neprší nebo není extrémní mokro, později jednou měsíčně každý, kdo může zdravotně, kdo se pohybuje a unese 2x1,5l lahve v rukách nebo an zádech v baťohu více lahví.
Dětem dejte menší lahvičky.
Starší osoby si naberou tolik, kolik unesou, jako ostatní. Každý zvažte, kolik unesete.
JE TO POVINNOST, KTEROU KÓDUJEME DO BOŽÍCH MLÝNŮ.

ZALÉVÁ KAŽDÝ, KDO UVIDĚL TUTO ZPRÁVU, A SNAŽÍ SE DOSTAT Kateřinu Elisabeth Chmelík Českou ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI do televize, aby přednesla ABSOLUTÍ BOŽÍ VŮLI pro všechny národy světa ze všech médií světa.

_______

AŽ SE STÁT VZPAMATUJE 

A ZALÉVÁNÍ BUDE V MÉDIÍCH:

Lidé jsou zváni organizovaně místně na zalévání, 

aby byl pro ně prostor.

Zalévání organizuje armáda a policie.

POTŘEBUJEME VÍCE MOL.

TO ZAJIŠŤUJE ARMÁDA.

POLICIE HLÍDÁ BŘEHY ŘEK, KTERÉ JSOU URČENÉ K NABÍRÁNÍ VODY.

JSOU OZNAČENY NA MAPÁCH, KTERÉ SE VYVĚŠUJÍ PO CELÉ OBLASTI.

STAROSTA KAŽDÉ OBLASTI URČUJE ORGANIZÁTORY ZALÉVÁNÍ Z ŘEK.
ZŘETELNĚ VYVĚŠUJE POKYNY K ZALÉVÁNÍ V KAŽDÉ OBLASTI EXTRA.
ZŘIZUJE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO ODKAZ NA MÍSTO NA STÁVAJÍCÍM WEBU, KDE SE VŠICHNI MOHOU DOZVĚDĚT JAK JE ZALÉVÁNÍ V OBLASTI ORGANIZOVÁNO.

Pracujeme na svém uvědomění jak zalévání správně organizovat.